نماد اعتماد الکترونیکی
نظرسنجی
علت عدم آشنایی مردم با چای خالص شمال؟
عرضه چای نامرغوب با عنوان چای ایرانی
نبود تبلیغات چای ایرانی در تلویزیون
دسترسی سخت به چای خالص ایرانی
عدم اطلاع نسبت به مضرات رنگ و اسانس
نبود برند مشهور توزیع چای خالص شمال