چرایی وجود ساقک های خردشده در چای

علت وجود ساقه چایی در چای اصیل ایرانی


بی تردید هموطنان عزیز اطلاع دارند که مردم سخت کوش و زحمتکش شمال کشور غالبا به شیوه های دستی و سنتی برگ سبز چای را برداشت می کنند و در هنگام برداشت به این شیوه غالبا غنچه فوقانی  چای با برگ های اول، دوم، سوم و گاهی با برگ چهارم چای همراه است که همه اجزای فوق به ساقه نگهدارنده در قسمت فوقانی متصل بوده و سپس درمراحل چایسازی، تعدادی ازخرده های ساقه، درهنگام غربال گری چای سیاه تولید شده به صورت پراکنده به مقدار متفاوت در انواع درجه بندی شده چای سیاه باقی مانده و این مقدار در چای سرگل و ممتاز به کمترین میزان خود می رسد و در چای قلم و شکسته و باروتی به ترتیب در مقادیر بیشتری وجود دارد. مردم بومی منطقه نیز قریب به یقین به علت خاصیت های مفید وسودمند ساقه های خرد شده، سعی ننموده اند که ساقه زدایی را بطور کامل از چای تولید شده انجام دهند.

حذف تفاله چای از استکان | مشاهده چوب چایی روی استکان چای | ساقک و تفاله چای ایرانی | چای شمال | دلیل چوب و ساقه چای داخلی

دلایل تمایل در نگه داشتن ساقه های خردشده در چای ایرانی :
عناصر کمیاب و ترکیبات مفید و سودمندی از طریق ریشه های بوته چای به غنچه و برگ های چای انتقال می یابد که مسیر انتقال آنها همان ساقه نگهدارنده غنچه و برگ های چای بوده و ترکیباتی مفیدی همچون انواع ویتامین ها، تیانین کاتچین و ... در آن (ساقه) جریان دارد. این مواد علاوه بر خواص  سودمند فراوان، در خوش رنگ نمودن و عطردهی چای بسیار موثراست.


دلیل دیگر مفید بودن ساقه چای شمال :
وجود ساقه های خشک شده کوچک باعث ایجاد فضایی در بین تکه های چایی شده و این امر خود در توزیع یکنواخت تر دما در میان چای ریخته شده در قوری برای بهتر دم کشیدن موثر خواهد. بود.


چگونگی جدا سازی ساقه چای و تفاله چایی موقع ریختن چای از قوری در استکان :
شاید گلایه خیلی از هموطنان عزیز از چای ایرانی این باشد که موقع ریختن چای از قوری در استکان، ساقه چایی و مقداری تفاله آن نیز همراه چای دم کشیده داخل استکان سرریز می شود. باید به این نکته دقت داشت که اگر چای شمال و ایرانی خوب طبخ شده باشد و به درستی دم کشیده باشد به هیچ وجه هیچ گونه تفاله ای اعم از تفاله برگ چای و ساقه چایی به داخل استگان سرریز نخواهد شد و علت این امر فقط و فقط شیوه ناصحیح طبخ و دم کشیدن می باشد. در این حالت اجازه دهید قوری به مدت 5 دقیقه بیشتر بر در معرض بخار آب بر روی سماور قرار گیرد تا خوب مغزپخت گردد و به طور کامل دم بکشد.