پیش بینی برداشت بیش از ده هزار تن برگ سبز چای در چین پاییزه

۸ مهر ۱۳۹۷ ۱۰:۱۱:۴۹ ق.ظ

با شروع پاییز چین سوم برگ سبز چای آغاز شد


با آغاز فصل زیبای پاییز چای کاران شمال ایران در دو خطه گیلان و مازندران سومین مرحله از چین برگ سبز چای را از باغات چای را شروع کردند.
یش بینی می شود در صورت مساعد بودن شرایط جوی، چایکاران موفق به برداشت بیش از ۱۰ هزار تُن برگ سبز در چین سوم شوند و برداشت چین پاییزه تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت.

چین پاییزه برداشت برگ سبز چای


جهانساز با اشاره به فعالیت ۴۵ کارخانه چای در کشور، یادآورشد: از برگ های سبز برداشت شده تاکنون ۲۳ هزار تُن چای خشک تولید شده است.
وی با بیان اینکه گیلان و مازندران ۲۵ هزار هکتار باغ چای داشته که ۵۵ هزار خانوار به تولید چای مشغول هستند، گفت: ۹۰ درصد چای کشور در استان گیلان تولید می شود.