قیمت خرید برگ سبز چای در بهار سال جدید ۹۶

۱۶ فروردین ۱۳۹۶ ۰۳:۱۷:۱۰ ب.ظ

قیمت برگ سبز چای در بهار ۹۶

قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای در سال ۹۶ مشخص شد

شورای اقتصاد قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای و پیله تر ابریشم را برای سال زراعی ۹۶-۱۳۹۵ مشخص کرد.

 قیمت خرید تضمینی برگ سبز  شورای مزبور در آخرین جلسه خود در ۲۵ اسفند ماه ۹۵، قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه یک در سال زراعی ۹۶-۱۳۹۵ را به میزان ۲۶ هزار و ۲۴۲ ریال و برای هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه دو، ۱۴ هزار و ۶۹۵ ریال تعیین کرد. همچنین قیمت فروش برگ سبز چای درجه یک و درجه دو به خریداران برگ سبز چای معادل ۴۰ درصد قیمت خرید تضمینی تعیین می‌شود.

بنابراین گزارش قیمت هر کیلو چای درجه یک و دو در سال گذشته به ترتیب ۲۴هزار و ۴۰۰ ریال و ۱۳ هزار و ۶۷۰ ریال بود که با افزایش اندکی مواجه شده است.

براساس تصمیم شورای یاد شده، سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت جهادکشاورزی (سازمان چای کشور) و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در خصوص محدوده زمانی خرید، تعیین هزینه‌های تبعی موضوع این تصویب نامه، اخذ تضامین و وثایق معتبر از خریداران برگ سبز چای و زمان بازپرداخت آن تصمیم‌های لازم را اتخاذ و بر نحوه اجرای آنها نظارت می‌کند.

سازمان چای کشور مکلف است ضمن نظارت دقیق بر فرآیند خرید تضمینی برگ سبز چای اقدام‌های مورد نیاز را برای توسعه قراردادهای کشت و بهبود کیفیت تولید برگ سبز چای انجام داده و پیگیری‌های لازم را برای ساماندهی چای کشور از طریق اجرای عملیات به زراعی، بهبود فرآوری و اصلاح ساختار کارخانه‌های چای، ترویج مصرف چای داخلی و توسعه بازاریابی از طریق ظرفیت‌های صندوق توسعه چای به عمل آورد.

برای اطلاع از آخرین اخبار چای ایرانی میتوانید به کانال تلگرام چای شمال به آدرس shomaltea@ مراجعه نمایید.