بسته بندی قوطی چای سازگار با محیط زیست

۷ آذر ۱۳۹۵ ۰۱:۱۰:۴۰ ب.ظ

ما برای حفظ محیط زیست، از قوطی هایی استفاده کرده ایم که ظرف سه ماه به طبیعت برمی گرند.

پایداری اکولوژیک یا توسعه پایدار به معنای آن است که توسعه اجتماعی در همنوایی با طبیعت باشد و مردم و شرکت ها به گونه ای رفتار کنند که به محیط زیست، آسیبی وارد نشود. از این رو بهتر است که شهروندان در استفاده از ظروف پلاستیکی و مضر برای طبیعت و محیط زیست حساسیت از خود نشان دهند تا صاحبان صنایع و خدمات را وادار نمایند تا به استفاده از بسته بندی های بازگشت پذیر به طبیعت استفاده نمایند که نتیجه آن استفاده از انرژی به شیوه ای مناسب تر صورت می گیرد.

 

در دنیا هرساله زباله های زیادی ایجاد می شود. هرساله از هر خانه ای به طور متوسط ۳۵۰ کیلو آشغال و زباله خارج می شود. دفع زباله ها هزینه زیادی در بر دارد. مهم است که دفع زباله به صورتی مناسب برای محیط زیست انجام شود. بسیاری از چیزهایی که ما به دور می اندازیم می توانند بازیابی شده و مجدا مورد استفاده قرار گیرند به شرطی که هنگام خرید، در انتخاب مناسب بسته بندی محصول، دقت بیشتری داشته باشیم تا به این وسیله بتوان از تخریب بیشتر منابع طبیعی و محیط زیست اطراف مان کمی کاست.

استفاده از بسته بندی های برگشت پذیر به طبیعت یکی از دغدغه های مجموعه چای شمال در انتخاب جنس بسته بندی چای بود که در نتیجه امروزه این مجموعه برای بسته بندی چای خالص و طبیعی شمال ایران، و برای کمک به حفظ بهتر محیط زیست، از قوطی هایی استفاده می کنیم که ظرف کمتر از 3 ماه به طبیعت برمی گردند.