چای در جاهای مختلف: چای سرد سیلان تایلند

۶ مرداد ۱۳۹۵ ۰۱:۰۲:۱۵ ب.ظ

در کشور تایلند چای سیلان به صورت سرد سرو می شود

چای سرد سیلان تایلند | چایی سرد | چای یخی | چای تایلند | چای سیلان | چای جنوب شرق آسیا |چای ایرانی | چای سفید | چای سبز | چای لاغری

در کشور تایلند، نوع خاصی از چایی را مصرف می کنند که به چای سرد محبوب تایلندی ها معروف است. چای سرد تایلندی شامل چایی سیلان و شیر غلیظ شده، شکر و شیر عسل است.

]hd nv,da ]hd ohv[d ]hd hdvhkd ]hd ghid[hk ]hd alhg چای سیلان چای خارجی