کارخانه چای لاهیجان

۶ مرداد ۱۳۹۵ ۱۱:۵۱:۳۲ ق.ظ

چای تولید شده در کارخانجات چایسازی شمال

از بهترین و خالص ترین چایی های تولیدی در جهان است

کارخانه چای لاهیجان | ;hvohki ]hdd nv,da | کارخنه چایی درویش | چای لاهیجان | ]hd nv,da | ]hd ghid[hk | بهترین چایی سبز ایران | چای سفید خوب | چایی سفید تهران

افزودنی زدن به چای طبیعی جهت افزایش فروش و تغییر رنگ و عطر طبیعی چای صورت می گیرد که غالبا این امر با اضافه کردن مواد شیمیایی به چایی صورت می گیرد. تنها راه مایوس کردن کسانی که با این کار به سودجویی می پردازند، هوشمندانه رفتار کردن در قبال خرید چای می باشد. اگر مردم به چایی که می خورند اهمیت دهند و اندگی دقت به خرج دهند، اینها هرگز موفق نخواهند شد. نوشیدنی چای به جهت اینکه روزانه چندین بار مصرف می شود، تاثیر مستقیم  بر سلامتی جسم و جان و سیستم گوارشی بدن دارد. نوشیدن چای دارای افزودنی شیمیایی در درازمدت به کبد و سایر سیستم های بدن آسیب می رساند.